Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

  1. Medlemskap i GBG MAC IF

Genom att teckna medlemsavtal blir du automatiskt medlem i Föreningen. Medlemskapet är personligt. Som medlem är du skyldig att tillgodogöra dig och följa såväl Föreningens stadgar och styrelsens beslut som de allmänna regler som gäller inom idrotten. Föreningens stadgar finns tillgängliga på vår hemsida gbgmac.se, där publiceras även styrelseprotokoll.

Medlemsavtal tecknas digitalt. För att teckna medlemsavtal måste du vara 18 år. Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli medlem. Avtalet måste vara komplett ifyllt och den som står som betalare måste vara myndig.

  1. Integritet

För att administrera din träning och bedriva vår verksamhet så måste vi behandla dina personuppgifter. Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

  1. Träning på GBG MAC

För att träna i de ordinarie grupperna är det en åldersgräns på 15 år. För Barn & Ungdomsträning gäller 9-14 år för BJJ miniorer gäller 5-8 år.

Som medlem har du rätt att delta i den träningsgrupp du är placerad i på de tider som är angivna för den gruppen. Det är inte tillåtet att hoppa mellan olika grupper. Byte av grupp på samma nivå kan ske i mån av plats. Byte till en mer avancerad grupp beslutas av instruktören.

Om din sport kräver särskild utrustning ansvarar du själv för att skaffa den utrustning som behövs. Instruktörerna i respektive sport informerar när inköp av utrustning bör göras.

  1. Hälsotillstånd och olycksfall

Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos oss.

Som medlem i Föreningen är du försäkrad i försäkringsbolaget Svedea (eller Folksam beroende på idrott). Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under tävling, organiserad träning, uppvisning eller prova-på verksamhet. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. Kontakta oss info@gbgmac.se vid eventuell skada.

  1. Ansvar för ägodelar

Du ansvarar själv för dina värdesaker.

GBG MAC ansvarar inte för förlorade ägodelar på grund av stöld.

  1. Doping

GBG MAC har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker.

  1. Justering av villkor

Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades senast 2022-06-03.